PayByPhone

ਕਾਰਡਦੇ ਵੇਰਵੇ

PayByPhoneTechnologies Inc., ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ (“PayByPhone”) ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇਦੇ ਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ(“ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ”) PayByPhone ਨਾਲ ਸਟੋਰਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੁਬਾਰਾ-ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ PayByPhone ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।  

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਕਾਪੀਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ (ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਸੰਸਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ)।  ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੇਰਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ PayByPhone ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।

1. ਆਮ

ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

  • ਖਾਤਾ - PayByPhone ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਖਾਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ     ਦੁਆਰਾ ਐਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ     ਹੈ।
  • ANPR – ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਵਿਧਾ ਜੋ (1) ਵਿਕਲਪਿਕ     ਵਾਹਨ ਨੂੰ, ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ     ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖਿਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ     ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (2) ਭਾਗੀਦਾਰੀ     ਵਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾਖਿਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ,     ਰੁਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਗਿਣਦਾ ਹੈ।
  • ਐਪ - PayByPhone ਮੋਬਾਇਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ     ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ।
  • ਆਟੋਪਾਸ – PayByPhone ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ     ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪ, ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ     ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਜੋ ANPR ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ     ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਕਾਰਡ– ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ®, ਵੀਜ਼ਾ®,     ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ® ਅਤੇ ਡਿਸਕਵਰ® ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ     ਕਾਰਡ ਜੋ ਐਪਲ ਪੇਅ® ਜਾਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਪੇਅAndroid Pay® ਤੋਂ ਬਾਹਰ     ਵਰਤੇ ਜਾਣ।
  • ਭੁਗਤਾਨ ਢੰਗ - ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ, ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ;     ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਡ; ਪੇਅਪਾਲ; ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲੇਟ; ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ     ਜੋ ਐਪਲ ਪੇਅ ਜਾਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਪੇਅ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣ; ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ     ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਟੋਪਾਸ ਨਾਲ ਵਰਤਦਿਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਦਾ     ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ।
  • ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ - ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਸੇਵਾ     ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।
  • ਸੇਵਾ - PayByPhone ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਆਟੋਪਾਸ     ਸਮੇਤ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰਾਂ     ਵਿਖੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਜੋ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ     ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਪ, ਸਾਈਟਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਬੈਕਐਂਡ     ਤਕਨੀਕਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, IVR ਸਿਸਟਮ,     ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖੀ ਅਪਡੇਟ, ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
  • ਸਾਈਟ - ਸਾਰੀਆਂ PayByPhone ਸੰਚਾਲਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਿਸ     ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, https://www.paybyphone.comhttps://www.paybyphone.frhttps://www.paybyphone.co.ukhttps://www.paybyphone.ch, https://paybyphone.de, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਅਧਿਕਾਰੀ     ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
  • ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ - ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨੀਤੀਕੂਕੀਜ਼ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ     ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ     ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦਕਿ PayByPhone ਭੁਗਤਾਨ ਢੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵੀਜ਼ਾ,ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅਤੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

2. ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ

ਆਟੋਪਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ

ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਟੋਪਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਵਿੱਚPayByPhone ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ।  ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਭੁਗਤਾਨਦਾ ਢੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰਹਰ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਆਸਾਨੀਨਾਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ PayByPhone ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।  ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ,ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਆਟੋਪਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਿੰਗਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰਗ ਚੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇਰਕਮ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋਗੇ।  ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।  ਇਹ ਵੀ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇਹੋ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਫੰਡ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂਤਰਜੀਹੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋ।  ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰਡੇ ਦੇਵੇਰਵੇ ਵੈਧ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਟੋਪਾਸ ਲਈ

ਆਟੋਪਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।  ਆਟੋਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਜੇ ਆਟੋਪਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਪਾਸ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

ਆਟੋਪਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚੁਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਫੀਸ ਚਾਰਜਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਪਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾਹੈ।  ਚਾਰਜ ANPR ਦੁਆਰਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਖੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਕਿੰਗਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਰਸਾਏਗਾ।  

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਲਈ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੈਧ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ PayByPhone ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਟੋਰਕਰਦੇ ਹੋ, PayByPhone ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰਕੀਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋੜਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

3. ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਟਾਉਣਾ

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇਕਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇਹੋ।  ਆਟੋਪਾਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈਹੋਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਏ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰਗਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ PayByPhone Technologies Inc. ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲਦੇਹੋ।  

Puede abrir su Cuenta con PayByPhoneTechnologies Inc. o con alguna de sus filiales, en función del país en elque lo haga.  

ਕੈਨੇਡਾ - PayByPhone Technologies Inc.

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ - PayByPhone US Inc.

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ - PayByPhone Limited

ਫਰਾਂਸ, ਮੋਨਾਕੋ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ - PayByPhone SAS

ਜਰਮਨੀ - PayByPhone Deutschland GmbH

ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਡ - PayByPhone Suisse AG

ਇਟਲੀ -PayByPhone Italia S.r.l.

 ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ“PayByPhone” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਤੁਾਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇਕਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਜੋਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ PayByPhone ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇਉਤਰਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। PayByPhone Technologies Inc. ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਿਤਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ (ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਖਪਤਕਾਰਸੁੱਰਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ), PayByPhone US Inc. ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ - ਡੇਲਾਵੇਰ ਰਾਜ, ਯੂਨਾਇਟਿਡਸਟੇਟਸ, PayByPhone Limited ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ - ਯੂਨੀਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, PayByPhone SAS ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ- ਫਰਾਂਸ, PayByPhone Suisse AG ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ – ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ,PayByPhone Italia S.r.l. ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ  – ਇਟਲੀ,ਅਤੇ PayByPhone Deutschland GmbH ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ – ਜਰਮਨੀ। ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੇਤ,ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾPayByPhone ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀਆਂਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਸਹਿਮਤ ਆਨਲਾਈਨ ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮਗੱਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲਹਨ।

5. ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹ ਅਪਡੇਟ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਅਪਡੇਟ, ਬਦਲਾਅ, ਸੰਸਕਰਨ, ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਾਡੀਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੇਲ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਬਿਨਾਂਪੂਰਵ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇਹਾਂ।

6. ਵਾਧੂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ PayByPhone ਦੀ ਪੇਸ਼ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਟੋਪਾਸ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਕਲੀਅਰਿੰਗਹਾਊਸ ਜਾਂਹੋਰ ਸੰਸਧਾ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕਟਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂਛੱਡਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਗੂ ਪਾਈਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।